Một lần nữa, một lực lượng không thể tưởng tượng được lại dao động

TULAR:
Tianzun ba lớp rơi xuống đất hoàn toàn không nhúc nhích.

Chứa sức mạnh của trời và hơi thở của trời

TULAR:
Hãy nhìn Tie Yi và Gu Xi đang chiến đấu quyết liệt phía trước

Không còn có thể sử dụng sức mạnh tâm linh, không cần sử dụng sức mạnh siêu nhiên

TULAR:
Cộng với những vị thánh vĩ đại đằng sau bạn và tôi

Nhìn hai người lính gác núi nhợt nhạt phía sau cười toe toét

TULAR:
Chứa một luồng sức mạnh giết người đã bị áp chế đến cùng cực

Sự giác ngộ trở lại không phải là một vấn đề lớn

TULAR:
Một ví dụ khác là không ai biết chín người này là ai

Cùng với sức mạnh của nguồn mà bạn đã được tinh chỉnh

TULAR:
Dù nó có mạnh đến đâu cũng không bao giờ có thể là đối thủ của chúng ta.

Vào khoảnh khắc khi Phật Anuo gầm lên

TULAR:
Ngoài ra, Ye Ling đã tự tay giết chết Thất Tinh Cung Chủ